LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH

Bộ môn Lý thuyết & lịch sử kiến trúc thông báo:        LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH NGÀY HỌC: 14h00 Thứ 2 ngày 23 tháng 03 năm 2015 Lớp trưởng các lớp lên VPBM (P509-A1) lấy BẢN CAM ĐOAN & GIẤY GIỚI THIỆU trong buổi sáng thứ 2Continue reading “LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH”

Advertisement

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 4 (T3/2015)

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 (Tháng 3/2015) thuộc bộ môn quản lý. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian : 8h30 sáng thứContinue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 4 (T3/2015)”

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC LẠI – NV19 LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( CẬP NHẬT ĐỀ ĐỒ ÁN NGÀY 19-3)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD 1 2020154 Đinh Huy Hoàng 54KD3 Thầy Trương Ngọc Lân 2 2070454 Nguyễn Hữu Hoàng 54KD3 3 2073253 Đỗ Đình Huy 53KD8 4 2118552 Nguyễn Hiền Long 54KD5 Số Đt: 0912 101 142 5 2039453 Nguyễn Văn Quang 53KD2 6 2120355 Trần Đình Quý 55KD2 Thầy ĐỗContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC LẠI – NV19 LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( CẬP NHẬT ĐỀ ĐỒ ÁN NGÀY 19-3)”

Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV20

1 2071557 Vũ Phương Anh 57KD4 2 2107255 Mai Tiến Chuẩn 55Qh1 3 2111256 Ngô Xuân Cường 56KD3 4 2125755 Trần Văn Hải 55KD6 5 2030756 Nguyễn Trung Kiên 56KD6 6 2023058 Phạm Tuấn Linh 58KD8 7 2059453 Phạm Xuân Linh 53KD2 8 2044752 Đôn Minh Quân 53KD4 9 2041753 Nguyễn Ngọc Sơn 53KD8 10Continue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV20”

Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 LOPNV20

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2 Vũ Ngọc Anh 2 2031358 Nguyễn Thị Minh Hằng 58KD3 3 2030756 Nguyêễn Trung Kiên 56KD6 4 2044752 Đôn Minh Quân 53KD4 Số ĐT: 0904449103 5 2078958 Vũ Quang Tiến 58KD6 6 2134556 Trần Văn Tuấn 56KD3 TỔNG SỐ:Continue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 LOPNV20”

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH, KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2149755 Phạm Thị Thuỳ Dương 55KD5 Thầy Nguyễn Sỹ Quế 05 SV 2 2027655 Nguyễn Thế Quân 55KD5 3 2142855 Hồ Văn Đường 55KD5 4 2140955 Trần Ngọc Hiếu 55KD5 Số ĐT: 0912 126 151 5 2148055 Lê Thị Thân 55KD5 6 2095255 TrầnContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH, KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN  (TỪ TUẦN 30 ĐẾN TUẦN 44): ngày 02/3/2015 đến ngày 06/6/2015 – Tuần 29 (từ ngày 23/02/2015 đến 28/02/2015) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp + Giao đồ án TN – Tuần 30+31 (từ ngày 02/3/2015 đến ngày 14/3/2015):Continue reading “KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”