Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV17 (THÁNG 5/2015)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2153958 Lê Tuấn Anh 58KDF Nguyễn Mạnh Trí Chiều thứ 4 tại 509 nhà A1 Số ĐT: 0903 451 088 2 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2 3 2154558 Hoàng Anh Giang 58KDF 4 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1 5 2019953 Lương Thành Trung 53KD5Continue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV17 (THÁNG 5/2015)”

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55 ĐỢT (THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 3 (T3/2015). Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 6 ngày 08 tháng 05 năm 2015.Continue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55 ĐỢT (THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”