KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55 ĐỢT (THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 3 (T3/2015). Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 6 ngày 08 tháng 05 năm 2015.

2. Địa điểm: Phòng 509 nhà A1

3. Nội dung: Các bạn sinh viên phải trình bày toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp trên các bản vễ sơ bộ gồm: Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, tổng mặt bằng, phối cảnh công trình. Các bản vẽ phải được in hoặc vẽ trên giấy khổ A1.

4. Thành phần và phương thức đánh giá: Toàn bộ các bạn sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp khóa 55 đợt 3 (Tháng 3/2015) tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc phải có mặt đúng giờ. Đồ án sẽ được kiểm tra chéo và chấm điểm để làm thành 1 phần của điểm quá trinh. DS phân HĐ kiểm tra chéo sẽ được dán ở bảng thông báo của VPBM vào ngày kiểm tra.

Rất mong các bạn sinh viên đến đầy đủ, đúng giờ. Sinh viên không đến kiểm tra nếu không có lý do chính đáng sẽ bị đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: