Triển khai Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016

images

Trường Đại học Xây dựng vừa có văn bản số 238 ngày 20 tháng 8 năm 2015 gửi các Khoa, Bộ môn về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015-2016. Tiến độ tóm tắt như sau:

  • Từ ngày 24.08.2015 đến 25.09.2015, thông báo cho sinh viên về đăng ký NCKH tại khoa, bộ môn.
  • Từ ngày 28.09.2015 đến 02.10.2015, các khoa xét duyệt, phân công giáo viên hướng dẫn. Mỗi đề tài 01 giáo viên, mỗi nhóm sinh viên không quá 5 người.
  • Tháng 3.2016 chấm sơ khảo.
  • Tháng 4.2016 chấm chung khảo, nghiệm thu đề tài.
  • Tháng 6.2016 gửi bài xuất sắc đi tham dự Tài năng khoa học trẻ Việt nam 2016.

Các bạn sinh viên có thể tải form đăng ký Đăng kí đề tài NCKH Sinh viên tại đây

Chi tiết thông báo số 238/TB-DHXD-KHCN tại đây

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: