KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 55KD ĐỢT 1 (2015-2016)

Check-Boxes

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 (2015-2016). Kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 14h30 chiều thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2015.
  2. Địa điểm: Phòng 509 nhà A1
  3. Nội dung:

Các bạn sinh viên phải trình bày toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp trên các bản vễ sơ bộ gồm: Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, tổng mặt bằng, phối cảnh công trình. Các bản vẽ phải được in hoặc vẽ trên giấy khổ A1.

  1. Thành phần và phương thức đánh giá:

Toàn bộ các bạn sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp khóa 55 đợt 1 (2015-2016) tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc phải có mặt đúng giờ. Đồ án sẽ được kiểm tra chéo và chấm điểm để làm thành 1 phần của điểm quá trinh. DS phân HĐ kiểm tra chéo sẽ được dán ở bảng thông báo của VPBM vào ngày kiểm tra.

Yêu cầu các bạn sinh viên đến đầy đủ, đúng giờ. Sinh viên không đến kiểm tra nếu không có lý do chính đáng sẽ bị đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp.

DANH SÁCH SINH VIÊN KiM TRA TiN Đ̀N 2 Đ ÁN TT NGHIP KHÓA 55KD ĐT 1 (2015-2016)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP
1 2005355 Nguyễn Ngọc Minh Đức 55KD1
2 2081455 Vũ Đức Thịnh 55KD1
3 2076155 Nguyễn Quang Hiệp 55KD2
4 2167555 Nguyễn Sỹ Huy 55KD5
5 2140055 Trịnh Đức Quý 55KD6
6 2141755 Lê Cao Sơn 55KD6
7 2075755 Nguyễn Như Ngọc 55KD1
8 2025055 Đỗ Hữu Thức 55KD2
9 2022853 Ngô Nhật Quang 54KD1
10 2094253 Viên Đình Hoàn 53KD7
11 2138355 Trần Lê Sơn 55KD1
12 2151555 Nguyễn Nhật Quang 55KD6
13 2122954 Hoàng Nguyễn Song 54KD3
14 2083653 Ngô Duy 53KD1
15 2151955 Võ Công Đặng 55KD5
16 2045853 Nguyễn Viết Hùng 54KD5
17 2049353 Đàm Quang Trung 53KD7
18 2014153 Nguyễn Đức Anh 53KD7

 Tổng số 18 sinh viên.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: