KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 56 KDE-KDF TẠI BỘ MÔN LTLSKT

Bộ môn LTLSKT sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên lớp 56kde-kdf được bộ môn hướng dẫn theo kế hoạch sau: Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 09-12-2015 Địa điểm : phòng 904 và 308 nhà Thí Nghiệm Yêu cầu : -Các bạn sinh viên đến đầyContinue reading “KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 56 KDE-KDF TẠI BỘ MÔN LTLSKT”