KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 56 KDE-KDF TẠI BỘ MÔN LTLSKT

Bộ môn LTLSKT sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên lớp 56kde-kdf được bộ môn hướng dẫn theo kế hoạch sau:

  • Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 09-12-2015
  • Địa điểm : phòng 904 và 308 nhà Thí Nghiệm
  • Yêu cầu : -Các bạn sinh viên đến đầy đủ, đúng giờ. Mỗi sinh viên chuẩn bị 02 quyển đồ án A3 và file powerpoint trình chiếu đồ án của mình trước hội đồng.
  • Các sinh viên tham dự Workshop quốc tế Nunavick sẽ được cộng tối đa 1 điểm vào điểm cuối cùng của đồ án tổng hợp.

Danh sách hội đồng cụ thể như sau:

Hội đồng 1: 904 TNT

 

PGS.TS Nguyễn Đình Thi 5 56KDE Dương Cao Tùng
56KDE Kiều Đức Dũng
56KDF Nguyễn Minh Tuấn
56KDF Nguyễn Huy Hoàng
56KDF Đỗ Anh Dương
ThS Nguyễn Mạnh Trí 3 56KDF Chu Tuấn Minh
56KDF Phạm Tuyên
56KDE Phạm Thị Thu Trang
KTS Đỗ Trọng Hưng 2 56KDF Nguyễn Anh Đức
56KDF Hoàng Ngọc Anh

Hội đồng 2: 308 TN

 

ThS Trương Ngọc Lân 4 56KDF Trần Quốc Minh
56KDE Dương Đức Nhân
56KDE Nguyễn Việt Hoàng
56KDF Nguyễn Xuân Hiếu
TS Nguyễn Văn Đỉnh 2 56KDE Nguyễn Thị Huyền
56KDE Vũ Bá Thành
KTS.Nguyễn Toàn Thắng 3 56KDE Chu Văn Hùng
56KDF Phí Đình Kiên
56KDF Nguyễn Đức Hoàng
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: