DANH SÁCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÓA 56KD

Internship image

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA SINH VIÊN KHÓA 56KD-QH NĂM HỌC 2015-2016 

Thời gian:

  • 5 tuần (từ tuần 17 đến tuần 21) từ ngày 30/11/2015 đến 02/01/2016
  • Nộp báo cáo thực tập: Tuần 22 (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016)

Nội dung yêu cầu:

Viết báo cáo thực tập có xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập, nội dung báo cáo gồm:

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của 1 công ty tư vấn kiến trúc, quy hoạch.
  • Cách lập một dự án đầu tư (quy hoạch hoặc kiến trúc, tuỳ theo yêu cầu của bộ môn làm thực tập).
  • Tìm một số tài liệu dự án theo định hướng có thể chuyển thành nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp (gồm yêu cầu thiết kế, yêu cầu quy hoạch, thành phần chức năng, chỉ tiêu diện tích chi tiết, các bản đồ quy hoạch, bản đồ khu đất…).
  • Tìm các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu liên quan đến thể loại công trình (hoặc quy hoạch) trong dự án sinh viên tìm được nêu trên.

Read More »

Advertisements

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

This slideshow requires JavaScript.

Tóm tắt: Tháng 3 năm 2005, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thuộc khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng được thành lập theo Quyết định số: 134/2005/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay bộ môn đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy kinh nghiệm với 13 giảng viên và các GS, PGS, TS đã nghỉ hưu tiếp tục tham gia giảng dạy bậc đại học và sau đại học. Bộ môn đã biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy; đã tham gia nghiên cứu nhiều công trình khoa học cấp Bộ và cấp trường đạt kết quả tốt. Bộ môn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, có tinh thần trách nhiệm và yêu nghề, nhiều cán bộ của bộ môn đang được đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ tại nước ngoài sẽ là những nguồn lực dồi dào trong tương lai tới. Mười năm qua, bộ môn đã cùng với khoa Kiến trúc và Quy hoạch cũng như các bộ môn chuyên ngành nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư với vai trò là bộ môn giảng dạy các môn học cơ sở ngành. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc luôn tự hào về những thành tích đã đạt được     

Từ khóa: bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc; xây dựng; phát triển

Read More »

ỨNG DỤNG HÌNH THỂ CỦA CẤU TRÚC TỰ NHIÊN TRONG TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

This slideshow requires JavaScript.

  1. Đặt vấn đề:

Con người sinh ra và tồn tại trong môi trường tự nhiên như một thực thể hữu cơ, nó chứa đựng bản chất của tự nhiên và ngược lại, tự nhiên cũng bao dung và thân thiện với con người. Trong thế giới tự nhiên con người phải sáng tạo ra không gian ở cho mình và không gian này được coi là môi trường ở nhân tạo cùng chung sống hài hòa với môi trường tự nhiên. Môi trường nhân tạo muốn thích dụng đối với con người nó phải gắn bó với môi trường tự nhiên và phải biết khai thác các thế lợi của tự nhiên để phục vụ chính con người. Từ ngàn đời nay, con người đã biết tạo lập cấu trúc không gian nhà ở dựa vào các yếu tố khí hậu như tận dụng hướng gió mát, tránh hướng gió lạnh và hướng có bắc xạ mặt trời nóng bức, biết khai thác các yếu tố kết cấu, yếu tố cây xanh, mặt nước để cải thiện điều kiện vi khí hậu của thiên nhiên. Mặt khác, con người cũng biết dựa hình thể của cấu trúc tự nhiên thông qua sự quan sát, phân tích và bắt chước, mô phỏng các hình thể hữu cơ để sáng tạo ra ngôi nhà ở. Ví dụ mô phỏng hình dáng lá cây, hình dáng mai rùa để làm mái nhà, mô phỏng bốn chân con rùa để làm cột nhà cho vững chắc; mô phỏng cấu trúc tổ chim, tổ mối, hình dáng vỏ sò, vỏ ốc… để xây dựng nên không gian kiến trúc nhà ở cho con người.

Read More »

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 55KD ĐỢT 1 (2015-2016)

Check-Boxes

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 (2015-2016). Kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 14h30 chiều thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2015.
  2. Địa điểm: Phòng 509 nhà A1
  3. Nội dung:

Read More »

KIẾN TRÚC THÁP TRONG NGÔI CHÙA MIỀN BẮC VIỆT NAM

This slideshow requires JavaScript.

Tóm tắt: Trải qua hơn hai nghìn năm phát triển, kiến trúc Phật giáo mà đại diện của nó là những ngôi Chùa Tháp chính là những chứng tích lịch sử chứng minh sự tài hoa trong nghệ thuật của ông cha ta. Theo dòng thời gian, từ những am thờ phật nhỏ đến những Chùa Tháp quy mô, bề thế, kiến trúc ngôi Chùa Tháp trở thành 1 trong những loại hình kiến trúc truyền thống và đậm đà bản sắc dân tộc của Việt nam. Nếu như Chùa là loại hình kiến trúc phát triển theo phương ngang thì Tháp là loại hình kiến trúc gây ấn tượng, phát triển theo chiều đứng, bài viết này muốn nói về loại hình kiến trúc độc đáo này – kiến trúc Tháp. Trong phạm vi bài báo, xin được đề cập đến quá trình hình thành và kiến trúc ngôi Tháp trong ngôi chùa miền Bắc Việt nam.

Read More »

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO TỒN VÀ QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÌNH LÀNG KHU VỰC HÀ NỘI

This slideshow requires JavaScript.

Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu bối cảnh bảo tồn của đình làng khu vực Hà Nội trong đó đề cập đến các ưu điểm và nhược điểm của các yếu tố nội tại và ngoại cảnh tác động lên đình làng. Bên cạnh đó, tác giả đề xuất áp dụng một mô hình đánh giá giá trị trong công tác bảo tồn các ngôi đình làng. Những hiểu biết cơ bản về giá trị cũng như bối cảnh bảo tồn là nền tảng cho một số nhóm giải pháp chính nhằm cải thiện công tác bảo tồn và quản lý di tích đình hiện nay. Trong các nhóm giải pháp đó, sự tham gia của cộng đồng, cải thiện hệ thống dữ liệu di tích là những vấn đề trọng tâm.

Từ khóa: Bảo tồn; đình làng; quản lý di tích; công cụ đánh giá giá trị di sản.

Read More »

CÁC YẾU TỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Trong sự phát triển chung của nhân loại kiến trúc cũng có những bước phát triển nhất định của nó. Trong từng giai đoạn, từng thời kỳ kiến trúc đều có những biểu hiện riêng biệt của một ngành nghệ thuật không chỉ dừng lại ở hiệu quả của cái đẹp mà nó còn phải có ý nghĩa sử dụng trong cuộc sống. Xã hội càng phát triển yêu cầu của con người đối với kiến trúc càng cao hơn, đa dạng hơn và khắt khe hơn. Ví như ta đang thiếu nhà ở thì khi có một chỗ để ở là thấy thỏa mãn, nhưng khi có đủ diện tích ở thì ta lại cần nó đẹp và khi đã thấy đẹp ta lại đòi hỏi nó phải có tính văn hóa hơn… tóm lại nhu cầu của con người luôn đòi hỏi cao hơn đối với kiến trúc.

Read More »