THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19

Bộ môn LT & LSKT thông báo lịch nộp đồ án Tổng hợp, lớp học lại LOPNV19. Thời gian: 9h00 sáng thứ Sáu, ngày 13/5/2016 Địa điểm: Phòng 509, A1, DHXD DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19 (Từ tuần 31 đến tuần 39) TT MÃ SỐ SV HỌ TÊNContinue reading “THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19”

Advertisement