CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC. NGÀY THI 06/6/2016

Câu 1: Kiến trúc là gì? Câu 2: Chứng minh kiến trúc và thiên nhiên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau? Vẽ hình minh họa Câu 3: Nêu các yếu tố tạo thành kiến trúc? Câu 4: Tại sao nói công năng là yếu tố tạo thành kiến trúc? Câu 5: Tại saoContinue reading “CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC. NGÀY THI 06/6/2016”

Advertisement