ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC KỲ 3

Xem nhiệm vụ thiết kế Đồ án tổng hợp học kỳ 3 tại đây Thời gian làm Đồ án từ tuần 39 đến tuần 45, Sinh viên thể hiện đồ án ở tuần 46. (tức là từ 2/5/2016 đến 17/6/2016, nộp bài vào 9h00 sáng thứ Hai, ngày 20/6/2016) DANH SÁCH HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNGContinue reading “ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC KỲ 3”

Advertisement

Đề đồ án 1-2 học lại kì 3 năm 2016

Đề đồ án 1: Thiết kế quán kem Nhiệm vụ thiết kế download tại đây. Hiện trạng khu đất download tại đây Đề đồ án 2: Thiết kế trạm y tế phường. Nhiệm vụ thiết kế download tại đây Hiện trạng khu đất download tại đây. Danh sách sinh viên học lại đồ án 1-2Continue reading “Đề đồ án 1-2 học lại kì 3 năm 2016”