LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO DATN KD56

Sinh viên lưu ý:  Nộp về BM 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 đồ án trong ngày bảo vệ sơ khảo Sau khi bảo vệ xong, mang bản vẽ lên VPBM để đóng dấu xác nhận. Lên văn phòng BM lấy 02 phiếu nhận xét thiết kế tốt nghiệp đi xin chữ ký củaContinue reading “LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO DATN KD56”