LỊCH NỘP ĐỒ ÁN HỌC LẠI CỦA HỌC KỲ 3

Bộ môn thông báo lịch nộp Đồ án Dân dụng 1 – LOP 17, Đồ án Dân dụng 2 – LOP 17, Đồ án Tổng hợp – LOP 18 của học kỳ 3. Thời gian: 15h, thứ Hai, ngày 20/6/2016 Địa điểm: Văn phòng Bộ môn phòng 509, A1 Sinh viên nộp muộn không thuContinue reading “LỊCH NỘP ĐỒ ÁN HỌC LẠI CỦA HỌC KỲ 3”