DANH SÁCH SINH VIÊN KD57 – LỊCH GIAO ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP –

Lịch phân công, chia nhóm, giao đề đồ án Tổng hợp cho sinh viên KD57 Thời gian: 14h00, thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016 Địa điểm: Phòng 209. H1 Đề nghị sinh viên đến đầy đủ và đúng giờ. TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP CBHD Ghi chú 1 2080857 Nguyễn Trung HiếuContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN KD57 – LỊCH GIAO ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP –”