Giàn nhạc giao hưởng thính phòng Szczecin

  Tòa nhà mới của Giàn nhạc giao hưởng Szczecin được đặt tại một khu vực lịch sử của “Konzerthaus”, vốn đã bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ 2 và được bố cục lại một khu vực đô thị trong một khu dân cư gần thành phố lịch sử.Tòa nhà bao chứaContinue reading “Giàn nhạc giao hưởng thính phòng Szczecin”