DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2016-2017

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD 1 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 Nguyễn Đình Thi 0917169929 2 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6 3 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4 4 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2 5 2201256 Đặng Đức Long 56KD2 6 2114356 Trần Văn Nghĩa 56KD2 Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 Làm việc 2hContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2016-2017”

Thời gian, không gian và tồn tại: Peter Eisenman nói về sức mạnh của vẽ tay, đọc và tư duy phản biện.

“Trận tuyến của ngày hôm nay, đối với tôi, chính nằm bên trong hệ thống giáo dục kiến trúc”. Peter Eisenman thừa nhận, ông trao đổi về những nền tảng thực sự mà trên đó các lí thuyết kiến trúc đương đại đặt nền móng. Kiến trúc sư và nhà tư tưởng kiến trúc nổiContinue reading “Thời gian, không gian và tồn tại: Peter Eisenman nói về sức mạnh của vẽ tay, đọc và tư duy phản biện.”

Năm kiểu giáo viên hướng dẫn mà bạn sẽ gặp trong trường Đại học (và vì sao họ quan trọng)

Giáo viên hướng dẫn (hoặc giáo sư, phụ thuộc vào nơi bạn sống). Ai cũng có những câu chuyện kinh dị về các giáo viên hướng dẫn, cũng giống như ai cũng có những câu chuyện về một người thầy mà họ thực sự kính yêu. Suy cho cùng, các giáo viên hướng dẫn củaContinue reading “Năm kiểu giáo viên hướng dẫn mà bạn sẽ gặp trong trường Đại học (và vì sao họ quan trọng)”

THÔNG BÁO KIỂM TRA GIỮA KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – LỚP 60KDE,F

Thời gian: 13h15, thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2016. (Sinh viên có mặt lúc 13h00 để chuẩn bị) Địa điểm: Phòng 10.2, 10.3 TN Nội dung kiểm tra: Sinh viên thể hiện bằng bút kim và mực nho trên 01 tờ A1 Phân tích ý tưởng kiến trúc Tổng mặt bằng tỷ lệContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA GIỮA KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – LỚP 60KDE,F”