Nhiệm vụ đồ án 1 năm 2016 các lớp 60KD/NT/QH

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CHÒI NGHỈ KẾT HỢP SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG CHO KHU CHUNG CƯ VỊ TRÍ THIẾT KẾ.  Công trình thiết kế được đặt ở tại khu đô thị Times City, Hà Nội. Chi tiết xem bản vẽ. YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ QUY MÔ DIỆN TÍCH: Công trình là một không gian sinhContinue reading “Nhiệm vụ đồ án 1 năm 2016 các lớp 60KD/NT/QH”