Tôi muốn làm một Kiến trúc sư, vậy phải bắt đầu từ đâu ?

This slideshow requires JavaScript.

Trên website Life of an Architect (Cuộc sống của một 1 kiến trúc sư), câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là :

Tôi muốn làm một kiến trúc sư, vậy phải bắt đầu tư đâu ?

Câu hỏi đến từ rất nhiều người khác nhau, hầu hết là còn rất trẻ, học sinh phổ thông trung học, thâm chí là cơ sở, tuy nhiên câu trả lời thì đều giống nhau.

Continue reading “Tôi muốn làm một Kiến trúc sư, vậy phải bắt đầu từ đâu ?”

Advertisement