LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 60KD

+ Chấm đồ án 2 KD1->6, QH, KDNT – 07/01/2017

STT Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Ghi chú
1 Đỗ Trọng Chung
Lương Thị Hiền
60KD1 Lương Thị Hiền Thu bài
2 Nguyễn Mạnh Trí
Nguyễn Trường Giang
60KD2 Nguyễn Mạnh Trí Chấm sáng
3 Nguyễn Sỹ Quế
Nguyễn Văn Đỉnh
60KD3 Nguyễn Văn Đỉnh Thu bài
4 Nguyễn Mạnh Trí
Nguyễn Hồng Hương
60KD4 Nguyễn Hồng Hương Chấm sáng
5 Vũ Thị Ngọc Anh 60KD5 Vũ Thị Ngọc Anh Thu bài
6 Lương Thị Hiền
Nguyễn Trường Giang
Ngô Việt Anh
60KD6 Nguyễn Trường Giang Thu bài
7 Trương Ngọc Lân
Ngô Việt Anh
60KDNT Trương Ngọc Lân Chấm sáng
10 Nguyễn Văn Đỉnh
Vũ Thị Ngọc Anh
60QH1 Vũ Thị Ngọc Anh Thu bài
11 Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Toàn Thắng
60QH2 Đỗ Trọng Hưng Chấm sáng

Chúc các bạn làm bài tốt!+ Hội đồng KDE,F download tại đây 07/01/2017

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: