THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THAM QUAN VÀ CÔNG NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN K59

Bộ môn thông báo chương trình thực tập tham quan và công nhân dành cho sinh viên K59 như sau:

  • ĐỐI VỚI ĐOÀN PHÍA NAM. XE XUẤT PHÁT LÚC 4H30, CHỦ NHẬT, NGÀY 05/02/2017 SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 4H00, LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP LÊN PHÒNG 509.A1 LẤY POSTER ĐỂ DÁN VÀO Ô TÔ.

Danh sách sinh viên chia theo xe

 Lịch trình phía nam

. ĐỐI VỚI ĐOÀN PHÍA BẮC. XE XUẤT PHÁT LÚC 6H00 HÀNG NGÀY, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 7/2/2017. RIÊNG NGÀY 10/2/2017 XE XUẤT PHÁT LÚC 5H00. SINH VIÊN CÓ MẶT TRƯỚC 30 PHÚT.

Danh sách sinh viên chia theo xe

Lịch trình phía Bắc

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: