THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TTCBKT K57

Bộ môn LT & LSKT thông báo thời gian nộp báo cáo TTCBKT K57.

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 06/01/2017

Địa điểm: Phòng 509.A1

Sinh viên nộp muộn bị trừ điểm. Báo cáo phải có chữ ký của cán bộ hướng dẫn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: