ĐIỂM THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD57

Để tránh nhầm lẫn, Bộ môn post điểm thực tập cán bộ kỹ thuật kd57 lên website trước khi gửi phòng đào tạo. Sinh viên có thắc mắc về điểm, lên phòng 509.A1 để được giải đáp trước thứ sáu, ngày 10/2/2017.

57KD1; 57KD2; 57KD3; 57KD4, 57KD5; 57KD6; 57KDE, 57KDF, 57QH

Advertisement

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THAM QUAN VÀ CÔNG NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN K59

Bộ môn thông báo chương trình thực tập tham quan và công nhân dành cho sinh viên K59 như sau:

  • ĐỐI VỚI ĐOÀN PHÍA NAM. XE XUẤT PHÁT LÚC 4H30, CHỦ NHẬT, NGÀY 05/02/2017 SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 4H00, LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP LÊN PHÒNG 509.A1 LẤY POSTER ĐỂ DÁN VÀO Ô TÔ.

Danh sách sinh viên chia theo xe

 Lịch trình phía nam

. ĐỐI VỚI ĐOÀN PHÍA BẮC. XE XUẤT PHÁT LÚC 6H00 HÀNG NGÀY, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 7/2/2017. RIÊNG NGÀY 10/2/2017 XE XUẤT PHÁT LÚC 5H00. SINH VIÊN CÓ MẶT TRƯỚC 30 PHÚT.

Danh sách sinh viên chia theo xe

Lịch trình phía Bắc