LỊCH NỘP VÀ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC NĂM 2017 CHO KHÓA 59KD-QH-NT

Sinh viên khóa 59 KD,QH,NT và các sinh viên học lại học phần thực tập công nhân và tham quan kiến trúc làm báo cáo nôp cho Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc: Thời gian: 9h30 ngày 06 tháng 03 năm 2017. Địa điểm: Lớp trưởng thu báo cáo và nộp tại VănContinue reading “LỊCH NỘP VÀ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC NĂM 2017 CHO KHÓA 59KD-QH-NT”

Advertisement