DANH SÁCH SINH VIÊN, KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG HỌC CỦA CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG: ĐQT, ĐA1, ĐA2, ĐATH, TTCBKT

I. LỚP NV20 – ĐỒ ÁN 1: Bắt đầu 27/2/2017, kết thúc 07/4/2017, nộp bài 16h00 ngày 14/4/2017 tại P509.A1 Danh sách sinh viên Đề ĐA1: Nhiệm vụ; Vị trí khu đất; file CAD II. LỚP NV20 – ĐỒ ÁN 2: Bắt đầu 27/2/2017, kết thúc 07/4/2017, nộp bài 16h00 ngày 14/4/2017 tại P509.A1 Danh sáchContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN, KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG HỌC CỦA CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG: ĐQT, ĐA1, ĐA2, ĐATH, TTCBKT”

Advertisement