LỊCH NỘP VÀ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC NĂM 2017 CHO KHÓA 59KD-QH-NT

Sinh viên khóa 59 KD,QH,NT và các sinh viên học lại học phần thực tập công nhân và tham quan kiến trúc làm báo cáo nôp cho Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc:

  • Thời gian: 9h30 ngày 06 tháng 03 năm 2017.
  • Địa điểm: Lớp trưởng thu báo cáo và nộp tại Văn phòng Bộ môn LT&LSKT 509.A1

I. THỰC TẬP CÔNG NHÂN.

  • Thời gian: 02 tuần (bắt đầu từ 20/02/2017 đến hết ngày 03/03/2017)
  • Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 59 KD, QH, NT
  • Đề cương

II. THAM QUAN KIẾN TRÚC

  • Thời gian: 02 tuần (Từ 05/02/2017 đến hết ngày 17/02/2017)

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐI PHÍA BẮC

  • Sinh viên làm thành các báo cáo cá nhân. Khi nộp tập trung bài theo lớp có danh sách nộp kèm theo. Bìa báo cáo có đầy đủ thông tin: tên sinh viên, mã số, lớp, thầy hướng dẫn và ghi rõ Báo cáo thăm quan thực tập miền Bắc năm 2017.
  • Đề cương theo nội dung trong file sau: —>nhiem-vu-tham-quan-2017

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐI XUYÊN VIỆT.

Lưu ý: Riêng lớp 59KDE khi nộp báo cáo giai đoạn 2 cần nộp thêm bài luận của giai đoạn 1 (làm lại theo yêu cầu của thầy Trí).

Mọi thắc mắc về nội dung, cách trình bày, sinh viên gửi email về tri.manh@nuce.edu.vn

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: