ĐIỂM KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

ĐIỂM KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

TT

MSSV

Họ và tên SV

Đtđ1

1 2080857 Nguyễn Trung Hiếu 9.0
2 2102057 Đỗ Công Tuấn 6.0
3 2011157 Bùi Ngọc Cường 8.0
4 2192557 Vũ Thị Thảo 8.0
5 2226257 Phạm Thị Hòa 9.0
6 2120157 Nguyễn Hưng Anh 8.5
7 2214457 Nguyễn Trung Hiếu 9.0
8 2154157 Trần Thị Ngoãn 8.5
9 2135457 Lê Thị Hoa 9.5
10 2209157 Nguyễn Đăng Khoa 10.0
11 2010857 Ngô Đoàn Dũng 5.0
12 2115155 Vũ Ngọc Hải 7.5
13 2069857 Nguyễn Văn Cường 9.0
14 2067255 Lê Văn Hạ 8.0
15 2122357 Trần Văn Khuể 9.0
16 2188557 Đỗ Ngọc Hải 9.0
17 2157357 Đỗ Văn Bằng 9.0
18 2170757 Đỗ Ngọc Minh 8.5
19 2207257 Võ Thị Thu Trang 7.0
20 2115357 Trần Đức Chính 8.5
21 2110957 Đỗ Minh Thu 9.0
22 2088357 Nguyễn Văn Nhân 8.0
23 2013057 Vũ Đữc Dũng 6.0
24 2067457 Chu Thị Thu 7.0
25 2100757 Nguyễn Huy Hội 6.0
26 2002857 Đồng Thành Hưng 6
27 2206757 Đậu Thị Anh 7
28 2088457 Ngô Văn Ninh 9
29 2065557 Nông Thị Bảo Thoa 10
30 2185257 Đỗ Thị Hoài Hoài An 6
31 2011457 Hoàng Dương 7
32 2204457 Hồ Viết 7
33 2023857 Nguyễn Thị Phương Anh 7
34 2213757 Đậu Trung Đức 7
35 2182157 Nguyễn Thùy Dương 8.5
36 2157957 Bùi Minh Đức 6
37 2071557 Vũ Phương Anh 8.5
38 2037657 Nguyễn Đăng Hiệp 7.5
39 2162057 Phạm Minh Hoàng 7
40 2199357 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 7
41 2190257 Trịnh Thị Hường 10
42 2077255 Nguyễn Quang Ngọc 6.5
43 2155757 Trần Thị Thu 7
44 2207957 Trần Văn Hào 7
45 2112157 Lê Hùng Đạt 9
46 2136755 Nguyễn Bá Cầu 9
47 2151457 Nguyễn Văn Hạnh 9
48 2161757 Phạm Thế Duy 7
49 2081957 Lê Đắc Đạt 8
50 2123257 Phạm Quốc Phú 8
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: