THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 02 – ĐATN ĐỢT 3

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử kiến trúc thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 02.

  • Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 13/04/2017
  • Địa điểm: Phòng 509.A1.ĐHXD
  • Yêu cầu: Sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ khối lượng

Nội dung:

  • Đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất, cảnh quan, VLKT.
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng (2 điểm)
  • Phân tích ý tưởng thiết kế (3 điểm)
  • Tổng mặt bằng công trình (2 điểm)
  • Các mặt bằng công trình (3 điểm)

Danh sách sinh viên kiểm tra:

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP CBHD CB KTRA
1 2069857 Nguyễn Văn Cường 57KD1 Nguyễn Văn Đỉnh
0912474529
Đỗ Trọng Chung
2 2067255 Lê Văn Hạ 55KD1
3 2122357 Trần Văn Khuể 57KD1
4 2188557 Đỗ Ngọc Hải 57KD1
5 2157357 Đỗ Văn Bằng 57KD4
6 2112157 Lê Hùng Đạt 57KD5 Lương Thị Hiền
01682405968
7 2136755 Nguyễn Bá Cầu 55KD1
8 2151457 Nguyễn Văn Hạnh 57KD4
9 2135457 Lê Thị Hoa 57KD3 Nguyễn Toàn Thắng
0903229908
Trương Ngọc Lân
10 2209157 Nguyễn Đăng Khoa 57KDE
11 2120157 Nguyễn Hưng Anh 57KD3
12 2214457 Nguyễn Trung Hiếu 57KD5
13 2154157 Trần Thị Ngoãn 57KD2
14 2170757 Đỗ Ngọc Minh 57KD6 Nguyễn Mạnh Trí
0903451088
15 2207257 Võ Thị Thu Trang 57KD5
16 2115357 Trần Đức Chính 57KDF
17 2110957 Đỗ Minh Thu 57KD4
18 2088357 Nguyễn Văn Nhân 57KDF
19 2161757 Phạm Thế Duy 57KD5 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
Nguyễn Toàn Thắng
20 2081957 Lê Đắc Đạt 57KD4
21 2123257 Phạm Quốc Phú 57KD6
22 2080857 Nguyễn Trung Hiếu 57KD2 Nguyễn Đình Thi
0917169929
23 2102057 Đỗ Công Tuấn 57KD6
24 2011157 Bùi Ngọc Cường 57KDF
25 2192557 Vũ Thị Thảo 57KDF
26 2226257 Phạm Thị Hòa 57KDE
27 2013057 Vũ Đữc Dũng 57KD5 Đỗ Trọng Hưng
0913224693
Nguyễn Mạnh Trí
28 2067457 Chu Thị Thu 57KD3
29 2100757 Nguyễn Huy Hội 57KD2
30 2002857 Đồng Thành Hưng 57KDF
31 2206757 Đậu Thị Anh 57KD3
32 2088457 Ngô Văn Ninh 57KD1 Trương Ngọc Lân
0912101142
33 2065557 Nông Thị Bảo Thoa 57KD1
34 2185257 Đỗ Thị Hoài Hoài An 57KDE
35 2011457 Hoàng Dương 57KDE
36 2204457 Hồ Viết 57KDE
37 2010857 Ngô Đoàn Dũng 57KD2 Nguyễn Hồng Hương
0982000227
Vũ Thị Ngọc Anh
38 2115155 Vũ Ngọc Hải 55KD5
39 2023857 Nguyễn Thị Phương Anh 57KD4 Đỗ Trọng Chung
0916636999
40 2213757 Đậu Trung Đức 57KD1
41 2182157 Nguyễn Thùy Dương 57KD5
42 2157957 Bùi Minh Đức 57KD1
43 2071557 Vũ Phương Anh 57KD4
44 2037657 Nguyễn Đăng Hiệp 57KD2 Nguyễn Tất Thắng
0903408306
Lương Thị Hiền
45 2162057 Phạm Minh Hoàng 57KD2
46 2199357 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 57KD5
47 2190257 Trịnh Thị Hường 57KD6
48 2077255 Nguyễn Quang Ngọc 55KD4 Trần Quốc Bảo
0903255640
49 2155757 Trần Thị Thu 57KD3
50 2207957 Trần Văn Hào 57KD3

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: