KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐATN ĐỢT 3

Kết quả kiểm tra tiến độ đợt 2: tại đây

  • Sinh viên nào chưa đăng ký phần Kỹ thuật, lên phòng 509.A1 đăng ký trước thứ 3, ngày 18/4/2017.
  • Sinh viên không đi Kiểm tra tiến độ 0 điểm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: