KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2016-2017.

Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 của Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc.

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 2212957 Lê Xuân Quốc 57KD4 Thầy Đỗ Trọng Chung
0916636999
04 sv
2 2047054 Trần Hải Sơn 54KD3
4 2082254 Nguyễn Quốc Việt 54KD1
5 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD1
6 2014154 Dương Đức Hoàng Anh 54KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

Làm việc 2h chiều thứ 4 hàng tuần tại 509A1

04 sv
3 2093754 Đỗ Minh Trang 54KD5
7 2067957 Lê Đức Hoàng 57KD1
8 2167056 Lê Văn Chung 56KD2

Kế hoạch làm đồ án Tốt nghiệp.

Phiếu theo dõi hướng dẫn. (Sinh viên mang theo phiếu này mỗi tuần đến gặp thầy hướng dẫn để xin chữ ký.)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: