HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017 – ĐA1, ĐA2, ĐATH HỌC LẠI

I. Thông tin chung cho cả 3 đồ án:

  •  Thời gian học 07 tuần, bắt đầu từ 1/5/2017. Kết thúc 16/6/2017. Nộp bài 9h00 sáng thứ Sáu, 23/6/2017 tại VPBM.
  • Khu đất 

II. Nhiệm vụ cụ thể:

  1. Đồ án 1.

2. Đồ án 2

3. Đồ án Tổng hợp

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: