Nhiệm vụ thiết kế đồ án Tổng hợp khóa 58KD.

Untitled-1

Đề 1: Trụ sở làm việc Bộ tài chính tại Phan Huy Chú – Hà nội.

Đề 2: Bệnh viện đa khoa 150 giường tại Cầu Bươu

Sinh viên các nhóm tự chọn 1 trong 2 đề. Tuy nhiên, phải đảm bảo tỉ lệ 50/50 của 2 đề.

Chúc các bạn làm bài tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: