ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58 – NĂM HỌC 2017-2918

Đồ án tổng hợp 58KD.

Thời gian tổ chức buổi ra đề và gặp mặt giáo viên hướng dẫn:

  • Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 10/8/2017
  • Địa điểm: P204.TN

Yêu cầu tất cả sinh viên thuộc quản lý của Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Chúc các bạn một học kì vui vẻ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: