Lịch chấm giữa kì đồ án 1 khóa 61KD

Từ ngày 11 – 15 tháng 9 năm 2017 (tuần 6), bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm giữa kì đồ án 1 cho các bạn sinh viên khóa 61KD-QH-NT. Thời gian chấm trùng với thời gian học đồ án tại lớp. Tất cả các giảng viên tham giaContinue reading “Lịch chấm giữa kì đồ án 1 khóa 61KD”

Advertisement

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC GIẢNG VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NCKH 2017-2018

Để trợ giúp cho các bạn sinh viên trong quá trình làm Nghiên cứu khoa học, dưới đây là các hướng nghiên cứu chuyên sâu của các giảng viên trong bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc. Các bạn sinh viên có thể chủ động liên hệ với giảng viên trước để tìmContinue reading “HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC GIẢNG VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NCKH 2017-2018”

DANH SÁCH SV VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017-2018

DANH SÁCH SINH VIÊN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (bắt đầu từ tuần 06 -11/9/2017) PHIẾU THEO DÕI HƯỚNG DẪN HÀNG TUẦN (sinh viên in phiếu này hàng tuần khi đến làm việc với CBHD) TT Mã Sv Họ & Tên Lớp Số ĐT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1 2185357 Nguyễn Minh Đức 57KD3 0987772647 NguyễnContinue reading “DANH SÁCH SV VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017-2018”

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28 DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28 Môn/nhóm: 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV28 STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 3000860 Kaisone Bouthsingkhone 60KD6 Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 16/10/2017 29/12/2017 2 2047058 Bùi Ngọc CườngContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28”

CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 4 Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 12/9/2017 Địa điểm: P509.A1 Danh sách sinh viên: Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm NộiContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4”