HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC GIẢNG VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NCKH 2017-2018

Để trợ giúp cho các bạn sinh viên trong quá trình làm Nghiên cứu khoa học, dưới đây là các hướng nghiên cứu chuyên sâu của các giảng viên trong bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc. Các bạn sinh viên có thể chủ động liên hệ với giảng viên trước để tìm hiểu và trao đổi.

Chúc các bạn thành công.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: