DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp LOPNV19 STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 2109058 Mai Ngọc Quân 58KD8 Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 Làm việc chiều thứ 3 hàng tuần từ 15h tại 509A1 Tuần 31 05/03/2018 Tuần 39 30/4/2018 (kế hoạchContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19”

Advertisement

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 02/3/2018 (Riêng nhóm thầy Trương Ngọc Lân kiểm tra lúc 9h30) Địa điểm: P509.A1 Nội dung kiểm tra: – Phân tích, đánh giá hiện trạng (2d) – Phân tích ý tưởng thiết kế (3d) – Tổng mặt bằng công trình (2d) – Các mặt bằng công trình (3d) – ĐăngContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018”