KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018

TT MÃ SV HỌ & TÊN LỚP CÁN BỘ HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 2121158 Đoàn Hoàng Nam 58KD1 PGS.TS Nguyễn Đình Thi
0917169929
Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1
2 2003858 Vũ Duy Anh 58KD7
3 2156058 Đàm Tất Đạt 58KD3
4 2001358 Nguyễn Đăng Chiến 58KD4 TS Đỗ Trọng Chung
0916636999
Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1
5 2150558 Đoàn Hữu Giáp 58KD4
6 2085558 Phan Văn Tùng 58KD4
7 2051758 Lê Nguyễn Quý Minh 58KD6
8 2122858 Mai Thị Diệu 58KD5
9 2034158 Đào Bá Vượng 58KD7 ThS Lương Thị Hiền
01682405968
02 sv
10 2144258 Trần Đại Nghĩa 58KD7
11 2188358 Nguyễn Xuân Hiếu 58KD5 TS Trần Quốc Bảo
0903255640
01 sv

Kế hoạch làm việc

Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến gặp giáo viên hướng dẫn mỗi tuần làm việc.

Sinh viên làm tốt nghiệp ở bộ môn LT & LSKT theo dõi sát sao các thông báo trên website của bộ môn.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: