LỊCH BẢO VỆ ĐATH LỚP NV19

 

Lưu ý:

  • Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 01 mô hình (không bắt buộc) + 01 bộ bản vẽ in A3
  • Mô hình tối đa 01 điểm
  • Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn vào từng trang (nếu không sẽ không được bảo vệ)
  • Sinh viên nộp lại Phiếu thông qua đồ án có chữ kí của giáo viên cho thư ký hội đồng (bắt buộc). Nếu không sẽ không được bảo vệ.
  • Bộ bản vẽ khổ A3 sẽ dùng để lưu và hậu kiểm tại bộ môn
  • Sinh viên chủ động thuê bảng để căng đồ án, que chỉ và bút laser

Danh sách:

STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Số buổi làm việc
1 2109058 Mai Ngọc Quân 58KD8 3
2 2042056 Nguyễn Thuận Thái 56KD3 5
3 2028358 Dương Văn Thạo 58KD2 3
4 2130856 Vũ Thị The 56KD4 1
5 2071256 Bùi Ngọc Quý 56KD4 2
6 2043558 Lương Công Quyết 58KD5 1
7 2174358 Trần Thị Thanh 58KD5 2
8 2119657 Nguyễn Văn Tiệp 57KD4 3
9 2031258 Chu Thị Minh Trang 58KDE 1
10 2164758 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 58KD5 4
11 2014658 Vương Văn Trung 58KD8 3
12 2097458 Dương Thị Cẩm Vân 58KD6 3
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: