Lịch chấm kiểm tra tiến độ đợt 3

Kiểm tra tiến độ đợt 3 – Đồ án tốt nghiệp đợt 1, năm học 2018-2019. Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 15/11/2018 Địa điểm: Phòng 509.A1. Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng thể hiện ĐA trước khi thể hiện (Kiến trúc, kỹ thuật). Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật (không phải NộiContinue reading “Lịch chấm kiểm tra tiến độ đợt 3”

Advertisement