Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ballarat / DesignInc

Được tài trợ chung với Chính phủ Liên bang Úc, thông qua “Quỹ Y tế và Bệnh viện”, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Ballarat tạo ra một cách tiếp cận mới để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng và giá cả phải chăng cho cộng đồng khu Ballarat và cộngContinue reading “Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ballarat / DesignInc”

Advertisement