Lịch chấm giữa kì đồ án 2 lớp 62KDE/F

Lịch chấm giữa kì đồ án 2 – Lớp 62KDE/F, 13h00, thứ Hai, ngày 19.11.2018 Sinh viên chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ để trình bày. Lớp 62KDE Hội đồng 1 – P603.H1: gồm sinh viên của nhóm thầy Đỗ Trọng Chung và cô Lương Thị Hiền Hội đồng 2 – P604.H1Continue reading “Lịch chấm giữa kì đồ án 2 lớp 62KDE/F”

Advertisement