LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 62

  • Thời gian: 02 tuần từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 07/4/2019
  • Học lý thuyết: Thứ Hai, ngày 25/3/2019
  • Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 29/3/2019.
  • Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 08/04/2019.
  • Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm, mỗi lớp tối đa 03 địa điểm trong các quận nội thành Hà Nội.
  • Giấy giới thiệu: Sinh đến phòng Văn thư, tầng 1, nhà A1 (đối diện phòng Bảo vệ) lấy giấy giới thiệu (nếu cần).
  • Giấy cam đoan: Sinh viên in và ký giấy cam đoan. Mỗi lớp tập hợp đóng thành quyển và nộp về P509.A1 chậm nhất vào thứ Ba, ngày 26/3/2019.
Mã MH Môn học Ngày giảng lý thuyết Lớp Số SV Phòng Giảng viên
351624 VẼ GHI 14h00 62KD1 40 P602.H1 Vũ Thị Ngọc Anh
8h30 62KD2 47 P403.H1 Nguyễn Hồng Hương
8h30 62KD3 49 P615.H1 Đỗ Trọng Chung
14h00 62KD4 38 P615.H1 Nguyễn Trường Giang
14h00 62KD5 45 P1.C4 Lương Thị Hiền
14h00 62KDE 43 P3.C4 Trần Giang Nam
14h00 62KDF 31 P3.C4 Nguyễn Mạnh Trí
14h00 62QH1 45 P6.C4 Ngô Việt Anh
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: