DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 3

DANH SÁCH SINH VIÊN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

PHIẾU THEO DÕI HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

  • Sinh viên làm ĐATN tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc phải theo dõi tất cả những thông báo của bộ môn trên website, facebook của bộ môn. Trong trường hợp có thắc mắc, sinh viên lên P509.A1 hoặc điện thoại vào số 0988.07.8869 để được giải đáp.
  • Thời gian bắt đầu làm ĐATN từ ngày 6/01/2019. Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể (mỗi tuần làm việc 1 buổi). Khi đã được GVHD hẹn lịch cụ thể, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ.
  • Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến xin chữ ký của GVHD sau mỗi buổi làm việc.
  • Lịch kiểm tra tiến độ đợt 1 vào 14h00, thứ Năm, ngày 07/02/2020 tại P509.A1. Mang theo bài + phiếu theo dõi hướng dẫn để giáo viên kiểm tra tiến độ kiểm tra (nội dung kiểm tra: tên đề tài, nhiệm vụ thiết kế, bản đồ vị trí…)

CHÚC CÁC BẠN ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG ĐỒ ÁN CUỐI CÙNG!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: