CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 2 – Đồ án TN đợt 4 Thời gian: 8h sáng thứ Hai, ngày 27/07/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: Đăng ký phần kỹ thuật Phân tích, đánh giá hiện trạng Phân tích ý tưởng thiết kế TổngContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020”