THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908 Môn Lịch sử nghệ thuật: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy để biết lịch phụ đạo cụ thể.