THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 2017, 2018 VÀ 5/2019

Bộ môn sẽ tổ chức Hội thảo duyệt đề cương, tên đề tài của Học viên cao học Khóa 2017, 2018, 5/2019 Thời gian: 8h sáng thứ 4, ngày 5/8/2020 Địa điểm: Tại VPBM, phòng 509.A1, trường Đại học Xây dựng