THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

Kế hoạch thực hiện Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn Nhiệm vụ thiết kế Phiếu thông đồ án Hiện trạng khu đất Form đồ án tổng hợp Capital place Hanoi ( Dự án tham khảo) Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại trong danh sách phân nhómContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 – 2021”

Advertisement

CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 3 – Đồ án TN đợt 4 Thời gian: 8h sáng thứ Sáu, ngày 21/08/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và PhầnContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020”

THÔNG BÁO VỀ LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên liên hệ với thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 để thi kết thúc môn lý thuyết sáng tác kiến trúc lớp ĐQT, kỳ 2 năm học 2019-2020 trước ngày 10/8/2020. Sau thời gian này, các bạn lớp ĐQT môn LTSTKT sẽ bị ghi là BH.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 3 NĂM 2019-2020

Sinh viên nộp đồ án vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 14/08/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ kí thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.