THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 2 của ĐATN đợt 3 vào thứ 6 (ngày 19/3/2021). Phương thức chấm tiến độ sẽ do giáo viên hướng dẫn lựa chọn online hay trực tiếp. Sinh viên in phiếu kiểm tra tiến độ ĐATN theo file đính kèm để chấm tiến độ lần 2: Tại đây Nội dung kiểm tra gồm: Đăng ký phần kỹContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement