LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 64

Thời gian: 02 tuần từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 11/4/2021 Học lý thuyết: 7h35 sáng thứ Hai, ngày 29/3/2021 Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 02/4/2021 Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 12/4/2021 tại phòng 509 nhà A1 trường ĐHXD. Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủContinue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 64”

Advertisement