THÔNG BÁO ĐỒ ÁN 1 + 2 LỚP NGUYỆN VỌNG LOPNV20 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án 1: Nhiệm vụ thiết kế Đồ án 2: Nhiệm vụ thiết kế Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể. Sinh viên nộp đồ án vào thứ 2 (ngày 3/5/2021), lúc 14h00 tại Văn phòngContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN 1 + 2 LỚP NGUYỆN VỌNG LOPNV20 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement