THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1+2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Đồ án: Tại đây

  1. Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

  • GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111
  • GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238

2. Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

  • GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111
  • GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238
  • GVHD thầy Lê Tiến Thuận, SĐT 0848779933

3. Môn Đồ án kiến trúc 1: GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

Sinh viên liên hệ trực tiếp với các giảng viên được phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại 0822590886 hoặc lên văn phòng bộ môn phòng 509.A1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: